z siedzibą w Gdyni

POL-Euro Fundusz Morski S.A.

O Nas

Zgodnie ze Statutem, celem Spółki POL-Euro Fundusz Morski S.A. jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Spółka będzie wykorzystana do realizacji działalności w zakresie finansowania przemysłu morskiego, w tym Spółek znajdujących się w Grupie Kapitałowej ARP.

Działalność

Spółka POL-Euro została utworzona w 2002 r. w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Aktualności

Dematerializacja akcji

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.


Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem
1 marca 2021 r.


Ważne:

- złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,

- data i treść kolejnych wezwań do złożenia akcji

w spółce.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji
Drugie wezwanie do złożenia akcji
Trzecie wezwanie do złożenia akcji
Czwarte wezwanie do złożenia akcji
Piąte wezwanie do złożenia akcji

Dokumenty

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Odcinki zbiorowych

akcji imiennych

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

PKO BP informacja o przetwarzaniu danych

Informacje dla akcjonariusza

Walne Zgromadzenie

W tym miejscu będą się pojawiały ogłoszenia o Walnych Zgromadzeniach.

POL-Euro Fundusz Morski Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Czechosłowacka 3
81-336 Gdynia


E-MAIL: pol-euro@pol-euro.com.pl


NIP: 5862096710

REGON: 192815463

KRS: 0000333657


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego: 20.864.300,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 20.864.300,00 PLNPOL - EURO oświadcza, że w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych od PGE i ARP, w związku z zawarciem TS, pełni funkcję administratora tych danych. Pełna klauzula informacyjna dotyczącaprzetwarzania danych osobowych przez POL - EURO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA